In september 2017 hebben wij onze zolderplannen kunnen verwezenlijken.  Op die lege zolder zijn toen 4 appartementjes, een keuken een badkamer en een toilet gerealiseerd.

Ze zijn bestemd voor kansrijke dakloze jongeren. Ze zijn bedoeld om die jongeren de tijd en de rust te geven om hun leven weer op de rails te krijgen met als uiteindelijke doel dat ze weer zelfstandig kunnen wonen.

Sinds dat moment  wonen er op onze zolder dus 4 jonge mensen. 

Ze krijgen daarbij begeleiding van stichting Bedrijf en Samenleving. Deze stichting draagt er zorg voor dat elke bewoner zijn eigen mentor heeft, die de jongere bijstaat bij belangrijke beslissingen over scholing, werk en/of huisvesting.

De praktijk heeft inmiddels geleerd dat deze aanpak heel zinvol is, en dat het merendeel van de jongeren ( doorgaans wonen ze ca.  2 jaar op de zolder)  met deze ondersteuning een goede herstart heeft kunnen maken.

Bij dit project wordt tevens samengewerkt met St Jacobs Godshuis en met Stem in de Stad.

 

LET OP. Het eerste deel van onderstaande introductieflm gaat over de zolder van de Schakel. Het tweede deel gaat over een nieuwe opvanglocatie van Bedrijf en Samenleving  op de Nieuwe Groenmarkt. Dat laatste heeft dus geen betrekking op de Schakel.

Bedrijf en samenleving is geselecteerd door het Kansfonds voor het project “ Alle jongeren een thuis “, met als doel dak -en thuisloze jongeren om een veilige woonplek te bieden. Wilt u ook iets betekenen voor onze Haarlemse dak -en thuisloze jongeren, neem dan contact op met:  Desiree@bedrijfensamenenleving.nl 

 

Hieronder treft u enkele beelden van die verbouwde zolder aan.