Mijn naam is Niek Bakker.

Ik ben sinds 2001 voorzitter van stichting de Schakel. Ik ben in 1948 in Heemstede geboren , en ik ben dus al geruime tijd met pensioen. Vanaf  mijn 5e jaar woon ik tot mijn grote genoegen in ons mooie Haarlem.

In mijn arbeidzame leven heb ik een managementfunctie binnen de financiële sector bij de overheid gehad.. In de tijd van 2001 tot nu is er veel veranderd in de Schakel maar al die tijd is onze doelstelling zoals in de statuten opgenomen, niet gewijzigd. We waren en zijn een stichting die in de ruime buurt van Haarlem Noord een sociale en/of culturele functie wil vervullen. Daar zet ik me graag voor in. 

Ik ben Leo Standaert, bestuurslid sinds september 2020.

Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs, in de welzijnssector en in de financiële dienstverlening. Daarnaast heb ik veel ervaring met bestuurslidmaatschappen van non-profit organisaties, zoals De Baan in Haarlem.

Vanuit deze werkzaamheden en bestuurlijke ervaring hoop ik een zinvolle bijdrage te leveren aan het welzijnswerk in Haarlem Noord, via het Ontmoetingscentrum De Schakel.

Wat mij aanspreekt in De Schakel is het grote en gevarieerde aanbod van activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Wie weet: tot ziens in De Schakel !


Goeie dag, naam is Frank Wempe. 

Sinds februari 2019 ben ik secretaris van het bestuur van De Schakel. Ik ben in Haarlem geboren in 1948.

In mijn tienerjaren ben ik vaak in het jeugdhuis De Schakel geweest, waar jeugdzaken van de gemeente Haarlem allerlei trainingen gaf. En natuurlijk op de zaterdagavond naar De Schakel soos. De laatste 30 jaar van werkzame leven ben ik actief geweest als zelfstandig sociaalondernemer.

Met De EcoSol-groep heb ik geprobeerd mijn steentje bijdrage aan het Welzijn van kwetsbare groepen o.a. in Haarlem.

De opgedane kennis zet ik in als bestuurder van De Schakel, vooral voor de welzijn functie.

Hallo, mijn naam is Harry Miedema. Ik ben 1962 geboren in Haarlem Noord en altijd in Haarlem gewoond. Een echte “mug” dus.

Ik ben werkzaam voor de KLM als Lead Engineer.

Sinds december 2020 zit ik bij dit bestuur. Dit doe ik graag omdat ik het belangrijk en fijn vind om een steentje bij te dragen in de buurt.

Ik heb de website vorm gegeven en geprobeerd om een overzichtelijk geheel te maken.

Mijn doel is om samen met de medebestuurders “de schakel” een mooie plek te laten zijn waar het goed toeven is voor jong en oud. Daar ga ik mij voor inzetten! Ik hoop u snel te mogen ontmoeten bij De Schakel.


Hallo, ik ben Pim Kramer en sinds 2016 bestuurslid van de Stichting Ontmoetingscentrum De Schakel.

Omdat ik 35 jaar in het bankwezen werkzaam ben geweest en affiniteit met cijfertjes heb, doe ik met plezier de financiën.

Het invullen van de doelstelling van De Schakel, namelijk een sociaal centrum voor de wijk te zijn, is een boeiend proces. Het opzetten van het sociaal restaurant “Roads in de Schakel” is daar een voorbeeld van. Kom eens langs en eet mee.

Heeft u een vraag voor het bestuur? Laat het weten door een reactie te plaatsen hieronder.