Sinds 2024 heeft de Schakel twee locaties voor de huisvesting van dakloze kansrijke jongeren uit Haarlem en omgeving.

De ene locatie betreft de zolder va het pand aan de Schoterweg. Daar zijn in 2017 vier kamers gemaakt met daarnaast een keuken, een badkamer en een toilet voor gezamenlijk gebruik. Dez aanpak is een dermate groot succes gebleken dat er na verloop van tijd is nagedacht over een mogelijke uitbreiding van het aanbod.

Dit heeft geresulteerd in de realisering van  een tweede locatie, te weten  de voormalige beheerderswoning aan de Pijnboomstraat. In dat pand zijn in 2024 wederom vier ( ruimere) kamers gemaakt, met daarnaast twee toiletten, een badkamer, een woonkamer en een keuken voor gezamenlijk gebruik.

In totaal beschikt de Schakel dus over 8 kamers. 

Hieronder wordt wat meer info gegeven over beide locaties.

 

Lokatie 1: Schoterweg 83A ( de zolder)

In september 2017 hebben wij onze zolderplannen kunnen verwezenlijken.  Op die lege zolder zijn toen 4 appartementjes, een keuken een badkamer en een toilet gerealiseerd.

Ze zijn bestemd voor kansrijke dakloze jongeren. Ze zijn bedoeld om die jongeren de tijd en de rust te geven om hun leven weer op de rails te krijgen met als uiteindelijke doel dat ze weer zelfstandig kunnen wonen.

Sinds dat moment  wonen er op onze zolder dus 4 jonge mensen. 

Ze krijgen daarbij begeleiding van stichting Bedrijf en Samenleving. Deze stichting draagt er zorg voor dat elke bewoner zijn eigen mentor heeft, die de jongere bijstaat bij belangrijke beslissingen over scholing, werk en/of huisvesting.

De praktijk heeft inmiddels geleerd dat deze aanpak heel zinvol is, en dat het merendeel van de jongeren ( doorgaans wonen ze ca.  2 jaar op de zolder)  met deze ondersteuning een goede herstart heeft kunnen maken.

Bij dit project wordt tevens samengewerkt met St Jacobs Godshuis en met Stem in de Stad.

 

LET OP. Het eerste deel van onderstaande introductieflm gaat over de zolder van de Schakel. Het tweede deel gaat over een nieuwe opvanglocatie van Bedrijf en Samenleving  op de Nieuwe Groenmarkt. Dat laatste heeft dus geen betrekking op de Schakel.

Bedrijf en samenleving is geselecteerd door het Kansfonds voor het project “ Alle jongeren een thuis “, met als doel dak -en thuisloze jongeren om een veilige woonplek te bieden. Wilt u ook iets betekenen voor onze Haarlemse dak -en thuisloze jongeren, neem dan contact op met:  Desiree@bedrijfensamenenleving.nl 

 

Hieronder treft u enkele beelden van die verbouwde zolder aan.

 

Locatie 2: Pijnboomstraat 15 ( de dienstwoning)

Deze locatie is in  de eerste maanden van 2024 volledig gerenoveerd en verbouwd tot vier volwaardige kamers met eigen keukentje. Daarnaast beschikken de bewoners over twee toiletten, twee douche gelegenheden , een gezamenlijke keuken en een gezamenlijke huiskamer. 

Medio mei 2024 waren alle vier de kamers bezet door kansrijke dakloze jongeren.  Deze nieuwe bewoners beschikken via Bedrijf en Samenleving eveneens over een mentor ( ook die is overigens vrijwilliger). En ook zij krijgen waar nodig dus hulp en steun om het leven weer de goede richting in te duwen.  Fotos van de kamers zijn te vinden onder de rubriek "Nieuws".