EINDELIJK WAS HET ZO VER.

Op 24 april 2024 opende Burgemeester Jos Wienen in aanwezigheid van 50 genodigden de verbouwde dienstwoning van de Schakel.

Na ontvangst van de benodigde vergunningen is er 4 maanden lang heel erg hard gewerkt door iedereen die bij dit project betrokken was. Maar het resultaat mag er echt zijn. De sanitaire voorzieningen zijn state- of -the-art.

Er zijn vier prachtig verzorgde kamers gerealiseerd, met daarnaast nog een gezamenlijke woonkamer en gezamenlijke keuken.

Wij hopen met de 8 kamers die de Schakel nu heeft een bijdrage te leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kansrijke dakloze jongeren in onze regio.

We hebben er alle vertrouwen in.

Project afgerond. Op naar het volgende project. Dat is het Project Verduurzaming. De eerste stappen zijn al gezet. We hopen straks veel minder aan energie uit te geven.

 

 

Leuk dat we aandacht hebben van de locale pers.

 

Van oud naar nieuw 

Hieronder ziet u enkele fotos van het plaatsen van de nieuwe dakkapellen.  Bijzonder aan dit feit is dat nu ons hele complex, dus zowel Schoterweg 83 en 83A, als Pijnboomstraat 15 en 17, volledig voorzien is van dubbel glas. Naast alle andere verduurzamingsmaatregelen is dit wel een belangrijk moment voor de toekomst van de Schakel.

Februari 2024                                                                                           Maart 2024

 

Op weg naar 1 mei.

De verbouwing van de dienstwoning tot 4 appartementen zal eind maart worden afgerond. Dat is buiten verwachting snel. Dat betekent dat er tot 1 mei de tijd is om de boel schoon te make n en in te richten voor bewoning.

 

 

Links de nieuwe (gezamenlijke) keuken op de begane grond. en rechts een keuken in een van de vier appartementen.

Links  de  badkamer op de etage, en rechts de vernieuwde badkamer op de begane grond..

Een impressie van de voortgang van de verbouwing op nr. 15

 

We zijn heel trots.

Onze koks zijn gediplomeerd!!

Na bijna 9 maanden opleiding op de werkplek via het Nova college heeft een aantal deelnemers van Roads die al tijden in de keuken van de Schakel druk aan het werk zijn, hun koksdiploma gehaald. Onder toeziend oog van werkbegeleider Frans van Roads is er hard gewerkt en geoefend. Prachtig dat ze deze opleiding nu met succes hebben kunnen afronden.  Gefeliciteerd mannen. 

Ze zijn gekwalificeerd op mbo niveau. En dus is de kwaliteit van de lunches nu meer dan ooit verzekerd. De gebruikers gaan dat ongetwijfeld ook merken.

 

Wat gaat het snel en wat wordt het prachtig

Hieronder vier nieuwe plaatjes van de verbouwing van de dienstwoning. De woonkamer is nagenoeg klaar, de douche op de begane grond is klaar, de keuken is klaar  voor installatie, en op de kamers en de tweede badkamer wordt heel hard gewerkt. Het wordt steeds duidelijker dat we de oplevering op 1 mei inderdaad gaan halen. 

 

BREAKING NEWS !!!!!!

Wij van de Schakel zijn ontzettend verheugd over het feit dat de afdeling "Bij Bosshardt" van het Leger des Heils zijn intrek gaat nemen in de Schakel. Daarmee verwelkomen we een organisatie die zich haast als DE sociale organisatie van Nederland manifesteert. En het helpt dus enorm om de Schakel dat sociale gezicht te geven dat we, ook volgens onze eigen statuten, zo graag willen zijn voor de wijk waarin wij leven.

We kijken erg uit naar onze samenwerking die in de komende tijd handen en voeten zal krijgen.

 

 

Het gaat nu snel.

Hieronder treft u de eerste beelden aan van de voortgang van de uitvoering van ons plan: mooie kamers voor kansrijke dakloze jongeren.

De aannemer laat er geen gras over groeien en gaat als een speer.

 

De kogel is door de kerk!!!!!

Eindelijk. Na maanden van besprekingen en afwegingen is het zover. Op vrijdag 29 december 2023 werd dan toch de Samenwerkingsovereenkomst tussen het bestuur van de Schakel en het bestuur van Bedrijf en Samenleving getekend. (zie foto's van de ondertekening hierna)  In deze overeenkomst zijn de spelregels vastgelegd die gelden tussen beide partijen bij de realisering van ons grote doel: de dienstwoning aan de Pijnboomstraat geschikt maken voor kamerbewoning door 4 kansrijke, dakloze jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Wat is er zoal afgesproken en vastgelegd?

- Hoe dit project te financieren? (dit onderwerp is nog niet geheel rond, maar we hebben hoop om dat binnen afzienbare termijn te kunnen realiseren)

- Hoe om te gaan met risico's/tegenvallers

- Wie heeft welke verantwoordelijkheden c.q. bevoegdheden

-  Voor wie doen we het ?

- Hoe te handelen bij meningsverschillen.

Een veelheid aan onderwerpen dus, waar we gelukkig goed zijn uitgekomen.

Het gaan 4 mooie kamers worden, elk met een eigen klein keukentje. Daarnaast een gezamenlijke huiskamer en -keuken.

Er komen 2 badkamers en  2 toiletten. Er zal veel aandacht besteed worden aan isolatie en lichtinval. Het platte dak op de huiskamer wordt zeer goed geisoleerd. De wanden en het plafond van de huiskamer en van de keuken worden ook extra geisoleerd Er komen 4 nieuwe dakkapellen en 4 nieuwe kantelramen. Alles met dubbel glas. Verder zal de CV installatie vernieuwd worden.

Het doel is om per 1 mei de nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen.

Links op deze foto Leo Standaert en Niek  Bakker namens

de Schakel, en rechts Mw. Teerling (penningmeester)  en de heer Bloemers (voorzitter)  namens Bedrijf en Samenleving

Op deze foto staan mw. Teerling, de heer Bloemers en directeur Aukema van Bedrijf en Samenleving

 

Kerst 2023, nieuwe gebruiker en sloopwerkzaamheden

Het eerste mooie nieuws is dat er in deze week net voor Kerstmis twee kerstlunches zijn verzorgd voor iedereen die daar behoefte aan had. Dat is tweemaal een groot succes geweest. Ruim 70 mensen waren aanwezig . Onder de bezielende leiding van Frans en Arthur werd er door vrijwilligers een 4-gangen lunch verzorgd die er wezen mocht.  Er werden dan ook veel complimenten  en bedankjes uitgedeeld. Adviseur van het bestuur en architect Dick verzorgde een leuke kerstattentie voor de aanwezigen . Ook dat werd op prijs gesteld. Zijn "tussendoor optreden" met de Kerstman op zijn rug zorgde voor veel hilariteit en was een groot succes

Het bestuur bedankt de weldoener die dit financieel mogelijk maakte.

Vanaf januari 2024 begroeten wij Monique als  nieuwe gebruiker van de Schakel. Zij gaat elke donderdag bewegingslessen geven. We wensen haar een goede tijd in de Schakel toe.

En dan.....niet onbelangrijk. We hebben de vergunning om de dienstwoning te gaan verbouwen binnen. Een eerste mijlpaal is bereikt. Om geen tijd te verliezen is de aannemer vast met de ( interne) sloopwerkzaamheden begonnen.

 

Heropening op 22 september een succes.

We hebben de afronding van 10 maanden verbouwing uitbundig gevierd. Na een toespraak van voorzitter Bakker waarin velen werden bedankt voor hun flexibele opstelling in de lange periode dat de Schakel een soort van bouwput was, en na een Powerpointpresentatie over het verloop van die verbouwing, werd de Nijdamzaal weer officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door de fungerend voorzitter van de Damiate Band  het slot op die zaal  te openen. (zie onderstaand filmpje)

Daarna werd door de ca. 50 aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje nog verder gepraat en herinneringen opgehaald.

Van de Weefkring ontvingen we een prachtig geweven wandkleed voor de zaal. Dick Kreuger stelde een door hemzelf gemaakt kunstwerk voor die zaal bechikbaar. 

Door een van de aanwezigen werd aangeboden om gratis de nieuwe gordijnen voor de zaal te naaien, en nieuwe vrijwilligster Dicky maakte dit allemaal voor het eerst mee.

Dichterskring De Nieuwe Eglantier droeg haar steentje aan de feestelijke opening bij door het uitspreken van een gedicht  over de "herboren Schakel ". Dat was een hele bijzondere bijdrage.

Veel boeketten en planten werden aangeboden. Dat maakte de dag des te feestelijker.

Erg leuk dat de lokale pers bij deze heropening aanwezig was. Zie het artikel dat hieronder is geplaatst.

Burendag 23 september ook een succes.

De Schakel heeft  op die zaterdag de deuren wijd open gezet. En in de buurt was geflyerd om langs te komen Ruim 60 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging . Een aantal mensen heeft aangegeven graag van de lunchgelegenheid gebruik te maken Anderen waren geinteresseerd in een van de activiteiten. Voor velen was het een eye-opener. Die kennen het gebouw wel ( ze fietsen er vaak elke dag langs op weg naar werk) maar hadden geen idee wat zich achter de muren afspeelt. 

Een van de buren verbaasde zich erover dat we nooit iets doen met de mooie vlaggemast die in onze voortuin staat. Hij heeft gelijk. We beginnen met de vlag van de voormalige gemeente Schoten te laten wapperen.

Een andere buurman vroeg wanneer het buitenterras nu eindelijk open gaat!! Ook iets voor ons om over na te denken.

Weer een andere buurvrouw gaf aan binnenkort met haar visite de jeu de boulesbaan te willen gebruiken. Prima ontwikkelingen.

Iedereen werd verrast door een outdoor- en indooroptreden van Damiate Band Haarlem. Deze geslaagde middag eindigde om 17.00 uur.

 

Oranje is een prachtige kleur.....op het sportveld.

We zijn begin augustus 2023 twee dagen aan "de klus" geweest. Het bestuur blijkt over onvermoede talenten te beschikken. Het oubollige oranje in de hal van de Schakel is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ervoor in de plaats is gekomen een erg vriendelijke licht olijfgroene muurverf.  Wat een verbetering. De hal lijkt tweemaal zo groot geworden.

Ook een mooie aktiviteit voor teambuilding. We hebben hard gewerkt en ook enorm gelachen.

En dat we tijdens de lunch door Restaurant Roads verrast werden met een onvervalste en heerlijke hamburger , maakte het allemaal nog leuker en gezelliger.

Hierna een impressie van de werkzaamheden ( en de mensen erachter)

 

Nijdamzaal  klaar.

Het heeft best lang geduurd. Van november '22 tot augustus '23 zijn we aan het verbouwen geweest.  Maar....het is klaar.

Wat een vreugdevol moment. De Schakel heeft voor een belangrijk deel een metamorfose ondergaan. Als sluitstuk van de verbouwingen  is de Nijdamzaal geheel gerenoveerd.

We gaan daar in september op gezellige wijze nog wat extra aandacht aan geven.

Hieronder  fotos van de gerenoveerde Nijdamzaal.

 

 

De Schakel was opeens weer even Jeugdhuis,

Op zondag 18 juni 2023 was het druk in de Schakel. Vanaf 11.00 uur kwamen jonge mensen ( tussen 8 en 16 jaar) bij elkaar voor een schaakmarathon. Liefst 96 jonge mensen bevolkten twee zalen van de Schakel om aan het eind van de dag te kunnen vaststellen wie winnaars van deze competitie waren.

Het was echt een feest. Niet alleen de jongeren deden hun best aan de schaaktafels. Hun ouders/begeleiders waren ook in ruime mate aanwezig En wat een geluk dat het prachtig weer was, en wat fijn dat we dan die enorm ruime voortuin hebben. Die werd dus zowel door jongeren als door begeleiders uitbundig gebruikt. Er werd zelfs een heuse boomhut van stokken gebouwd. Dat is toch precies wat we willen bereiken!!!  Laat onze locatie een ruimte zijn waarin fantasien uitgewerkt kunnen worden.

Hierna zijn enkele sfeerbeelden van die dag geplaatst.

 

 

De Schakel naar een nieuwe outfit

Vanaf november 2022 is er gewerkt om de Schakel te moderniseren. Achtereenvolgens is er een buitenterras met jeu de boulesbaan aangelegd, hebben we een prachtige berging gekregen, is er een heel ruim invalidentoilet gemaakt, zijn de meeste deuren  extra breed gemaakt in verband met betere toegankelijkheid voor met name minder validen,  is er heel veel geschilderd, is de toiletgroep helemaal op de schop genomen, zijn alle daarvoor in aanmerking komende lampen al vervangen door LED verlichting, en zijn we nu in de laatste fase van de vernieuwing van de Nijdamzaal, 

In deze zaal is de doorgang naar de keuken inmiddels gerealiseerd, is de openhaard weggehaald en het "gat" keurig aangeheeld, en is het nieuwe plafond aangelegd.

De electricien verzorgt de geheel nieuwe (LED) verlichting in de zaal, en de vloer zal met een pvc parketsysteem verfraaid worden. En de schilder zal zich met fraaie streken uitleven in deze zaal.

Ten behoeve van de restaurantfunctie ( te verzorgen door Roads) wordt een receptiemeubel en een koffiebar gemaakt.  Een fraaie hanglamp met sfeerverlichting boven de koffiebar zal de boel verder op vrolijken.

En dan kunnen we dus eindelijk toewerken naar een feestelijke heropening. 

 

En hoe nu verder???

Ja. we zijn er nog niet.

De hal, met een aan vervanging toezijnd plafond en zeer gedateerde oranje verf op de wanden, zal aangepakt gaan worden. Daarbij wordt tegelijk aandacht besteed aan isolatie waar mogelijk en LED verlichting.

De komende tijd zal veel energie getoken gaan worden in het duurzaam maken van het gebouw. Zoveel mogelijk isolatie, alle verlichting veranderen in LED, moderne (zuinige) verwarmingsapparatuur en zoveel mogelijk van het gas af.

De buitenkant zal ook aandacht van de schilder vragen.

Tenslotte staan we aan de vooravond van weer een grote verbouwing. De dienstwoning zal verbouwd worden tot 4 of 5 appartementjes ten behoeve van jongeren uit de zelfde doelgroep als die nu op onze zolder wonen